ИСТИНСКИЯТ ПРОИЗХОД НА БЪЛГАРИТЕ

ТРАКО-КИМЕРИЙСКИ-ПЕЛАСГИЙСКИ

 

Българите не са прабългари, нито славяни, нито тюрки, нито пък само оформени като основа от траки, които се претопили и изчезнали във времето

Кое по вредно от всички тези залитания! Тюркското, славянското, проруското-панславистко залитане, или може би тракийското, което освен траките, не вижда кимерите, и истинските първобългари в тях.

 

Историята на българите е била дълго време изопачавана. Очевидно истината е в съединяване на всички части на този невероятен пъзел. Всяка една част – това едно залитане, допуснато от наивността, невежеството и противниците на истинската история на България

Българите са сплав от траки, пеласги, кимери – съдържащите се в тях първобългари, дошлите от изток, тоест завърнали се от изток в родината си – прабългари, и дошлите впоследствие от север славяни.

Прабългарите и тезата, че една модерна приказка разказва, че българите били дошли от далечния Изток и по-специално от Памир! Памирска теза!

Тезата, че траките са българи, и че те са единствено в основата на днешната нация – трако-илирийска теза.

Тюркската теория, че са племе номадско, тюркско, дошло от Изтока.

Славяните се наложили над конното племе на прабългарите – панславистка теза!

Явно днешните българи, са и траки, и славяни, и прабългари, и най-вече неподражаеми кимерийци, най-древен народ на тази земя.

 

В българите има три хубави черти. Най-първо са живели българите траки, които са наричани “благати хора” или “благари”. Те са били добри. От тях българите са взели наклонността към мистичното, духовното. После са дошли славяните, заели са Балканския полуостров. От тях българите са приели духа на жертвата и самоотричането. Най-после са дошли и Аспаруховите българи. От тях са приели храбростта. Старите /най-древните/ българи /прабългарите/, които са живели на Балканския полуостров, са служили на благия Бог. Това е духовното тълкуване на думата “българин”, благарин. Те са били хора на Духа. Старите българи се различават от тези, които по-късно дойдоха от север, откъм реката Волга и които не служеха на благия Бог, тъй като нямаха това религиозно чувство.

Бел. /От ред. - Тоест старите българи и Аспаруховите българи не са едно и също./

А сега нека се вгледаме в миналото.

 

 

Какво не са траките: куриози от българската подправена история!

1. Траките нямат кървави жертвоприношения.

2. Траките не поддържат винарни.

3. Траките не правят вакханалии.

4. Траките не изповядват многобожие, а имат вяра в Триединен Бог.

5. Траките нямат нищо общо с долунаписаната дивотия: „При погребение на орфист тялото му ритуално се разкъсва на части. Култът е силно белязан мъжки хомосексуализъм практикуван широко през Античността.” Дуализмът е специфичен за тракийския орфизъм.